2021-04-30 11:54:34

Izviđačkim koracima za održivi razvoj
U srijedu, 28.4.2021., održane su radionice i završna konferencija dvogodišnjeg projekta "Izviđačkim koracima za održivi razvoj" nositelja projekta Izviđačkog kluba "Javor" i partnera OŠ Frana Krste Frankopana, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i naše škole.
 
                                  U okviru projekta provedeno preko 50-tak radionica održivog razvoja, a naše kolegice Nada Pitnac i Ljiljana Vidović organizirale su tri radionice mjerenja čistoće vode u parku prirode Kopački rit. Osim sudjelovanja u radionicama i volonterskim akcijama za sudionike su organizirani kampovi, biciklijada i izleti. Na kraju smo virtualno posjetili Volonterski centar, Centar za poduzetništvo i Vodovod. Projekt je financiran u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Održivi razvoj je način razmišljanja i djelovanja, a zahvaljujući ovom projektu, postali smo bogatiji za mnoga znanja.. Koordinatorica projekta Ozana Vignjević,prof.  

Tehnička i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića