2021-10-11 20:39:57

2.b razred sudjelovao u projektu „DA! BAŠ NA TEBE MISLIM!“

Među srednjoškolcima s područja našega grada, a u organizaciji Gimnastičkoga društva Osijek – Žito, 8. listopada 2021. u 20:00 sati  2.b razred (prirodoslovna gimnazija) , zajedno sa svojom razrednicom, aktivno se uključio u trening u okviru projekta promocije sportske rekreacije „DA! BAŠ NA TEBE MISLIM!“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Budući da je učenicima u okviru kurikula predviđena međupredmetna tema Živjeti zdravo – važnost tjelesne aktivnosti te da je cilj ovoga besplatnoga treninga bio  potaknuti srednjoškolce u sportskoj rekreaciji, ali i dugoročno utjecati na poticanje učenika u sportskim  izvanškolskim aktivnostima, SRO smo održali izvan učionice.

 

Pripremila: Jasna Sudarić


 

 


Tehnička i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića