preskoči na sadržaj

Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek

Login
Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Priručnik za pomoćnike u nastavi za rad s djecom s teškoćama u razvoju
Intervju s roditeljima - odgovori koje je dobro znati

P R I R O D O S L O V N A   G I M N A Z I J A

Trajanje obrazovanja četiri godine

OPIS PROGRAMA

Gimnazija kao općeobrazovna škola omogućava svakom učeniku razvijanje interesa, potreba i općeg znanja, što omogućava kvalitetniji upis na fakultet.

 • program prirodoslovne gimnazije novi je program koji posebno dobro priprema učenike za studij na prirodoslovnim fakultetima.
 • nudi raznolik program projekata, izvannastavnih aktivnosti, posjeta institutima i fakultetima, istraživačkim laboratorijima, muzejima, nacionalnim parkovima
 • pojačan je program kemije, biologije i fizike čime se kvalitetnije stječe kompetencija za istraživački, eksperimentalni i laboratorijski rad

ŠTO POSLIJE ŠKOLE?

Kroz sate laboratorijskih vježbi u opremljenim laboratorijima škole u kojima se modernim metodama učenike uvodi u istraživački, eksperimentalni, laboratorijski rad olakšan je upis učenika, maturanata na studije: medicine, farmacije, biologije, biokemije, kemije, veterine, sanitarnog inženjerstva, ekologije, zaštite na radu, prehrambene tehnologije, biotehničkih znanosti, kriminalistiku i forenziku i dr.

NASTAVNI PLAN ZA PROGRAM: PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA

ŠIFRA: 320804

 

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI

1.razred

2.razred

3.razred

4.razred

tjedno

tjedno

tjedno

tjedno

Hrvatski jezik

4

4

4

4

Strani jezik

3

3

3

3

Latinski jezik

2

2

-

-

Povijest

2

2

2

2

Vjeronauk / Etika

1

1

1

1

TZK

2

2

2

2

Zemljopis

2

2

2

-

Matematika

4

4

3

3

Fizika

2 + 1

2 + 1

2 + 1

2 + 1

Kemija

2 + 2

2 + 2

2 + 2

2 + 2

Biologija

2 + 1

2 + 1

2 + 1

2 + 1

Informatika

2

2

-

-

Likovna umjetnost

-

-

2

-

Psihologija

-

-

1

-

Logika

-

-

1

-

Sociologija

-

-

1

-

Glazbena umjetnost

-

-

-

2

Filozofija

-

-

-

2

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

Geologija

-

-

-

2

UKUPNO

32

32

32

32

IZBORNA NASTAVA

Drugi strani jezik*

2

2

2

2

Osnove ekologije*

2

2

2

2


 

K E M I J S K I    T E H N I Č A R  (ne upisujemo ove  godine)

 

Trajanje obrazovanja četiri godine

Ovaj program osposobljava učenike za stjecanje suvremenih znanja u području kemije i ostalih prirodnih znanosti, za rad u kemijskom laboratoriju nakon završenog srednjoškolskoga obrazovanja i nastavak obrazovanja na višim i visokim školama, odnosno fakultetima.

Poslovi  kemijskog tehničara najsličniji su poslovima farmaceutskog tehničara, kemijskog laboranta, poslu operatera kemijskih postrojenja i ekološkog tehničara, sanitarnog tehničara, zdravstveno-laboratorijskog tehničara.

OPIS POSLOVA

 • radi u kemijskom laboratoriju gdje obavlja analizu kemijskih tvari i proizvoda
 • pomaže pri organizaciji i nadzoru kemijsko-tehnoloških procesa
 • prikuplja uzorke i provodi kemijska mjerenja, kontrolira rad strojeva
 • radi u svim granama bazne i prerađivačke kemijske industrije (primjerice: proizvodnji sredstava za čišćenje, ljepila, cementa, boja i lakova, različitih proizvoda od plastike, industriji celuloze i papira, obradi otpadnih tvari i sl.) i srodnim područjima (proizvodnji tekstila, kože, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji)
 • u proizvodnji sudjeluje  u provedbi proizvodno-tehnoloških procesa: pomaže da se proizvodni proces odvija uredno i sigurno, prikuplja i priprema uzorke   sirovina i proizvoda
 • u laboratoriju provodi osnovnu analizu uzorka i sastojaka proizvoda, kontrolira kvalitetu sirovina i proizvoda te vodi tehničku dokumentaciju o provedenim analizama
 • vodi evidencije i izvješća o tijeku proizvodnje, korištenju sirovina i kemikalija i kvaliteti izrađenih proizvoda
 • surađuje pri razvijanju novih proizvoda i tehnologija
 • u radu koristi računalo, laboratorijski pribor i posuđe, vage, mikroskope i drugu laboratorijsku opremu
 • može raditi i u komercijalnim službama poduzeća i trgovačkih kuća koje se bave proizvodnjom i prodajom kemijskih proizvoda, skladištenjem i sl.

RADNI UVJETI

 • kemijski tehničari rade u laboratoriju i u proizvodnim pogonima
 • laboratoriji mogu biti ispunjeni staklenim cijevima, posudama, plamenicima i drugom standardnom kemijskom opremom, ali i potpuno automatizirani, zatvoreni sistemi u koje tehničar stavlja pripravljene supstancije, a zatim na kontrolnom ekranu prati tijek kemijskoga procesa
 • rad se odvija sjedeći ili stojeći u standardnom radnom vremenu, osim iznimno, kada treba nadgledati dugotrajnije kemijske reakcije
 • budući da kemijski tehničar radi sa supstancijama različitih svojstava, zbog toga je, u skladu s propisima na radu, potrebna uporaba zaštitne opreme (rukavice, maske, naočale i sl.)

POŽELJNE OSOBINE

 • za zanimanje kemijskoga tehničara poželjne osobine su: dobro opće zdravstveno stanje, dobra koncentracija, strpljivost u radu, emocionalna stabilnost, smisao za rješavanje tehničkih problema
 • kontraindikacije za rad su: neke vrste alergija, respiratorne smetnje (bronhitis, astma), znatnija oštećenja vida i sluha, neraspoznavanje boja, nedostatak osjeta mirisa, kronični ekcemi kože i sl.

ŠTO POSLIJE ŠKOLE?

 • kemijski tehničari zapošljavaju se u svim područjima kemijske i prerađivačke industrije, znanstveno--istraživačkoj djelatnosti te laboratorijima pri kemijskoj proizvodnji, proizvodnji deterdženata, proizvodnji i preradbi papira, kriminalističkim laboratorijima, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, industriji cementa, građevinarstvu, brodogradnji, energetici, trgovinama: boje i lakova, parfumerijske robe i kozmetike, drogerijske robe i sl.
 • budući da stalno dolazi do usavršavanja laboratorijske opreme i kemijske tehnologije provodi se  kontinuiranao stručno usavršavanje na dodatnim seminarima i edukacijama
 • program kemijskog tehničara sadrži općeobrazovne i stručne predmete te daje dobru podlogu za studij kemije i biologije, kemijskog inženjerstva i tehnologije, medicine, farmacije, veterine, stomatologije,  prirodoslovno-matematičkom fakultetu, prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, poljoprivrednom, šumarskom, tekstilno-tehnološkom i drugim srodnim fakultetima i srodnim višim školama

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM: KEMIJSKI TEHNIČAR

ŠIFRA: 200104

NASTAVNI

PREDMET

BROJ SATI

 1. razred
 1. razred
 1. razred
 1. razred

tjedno

tjedno

tjedno

tjedno

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Strani jezik

2

2

2

2

Povijest

2

2

-

-

Vjeronauk / Etika

1

1

1

1

TZK

2

2

2

2

Geografija

2

1

-

-

Matematika

4

3

3

3

Fizika

2

2

2

            2

Biologija

2

2

2

-

Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

Računalstvo

2

2

-

-

UKUPAN OPĆI DIO

22

21

15

14

POSEBNI STRUČNI DIO

1.razred

tjedno

2. razred

 tjedno

3. razred

tjedno

4.razred

tjedno

Opća kemija s vježbama

2 + 3

-

-

-

Anorganska kemija

-

2 + 3

 •  

-

Organska kemija s vježbama

-

-

3 + 3

-

Biokemija s vježbama

-

-

-

2 + 3

Fizikalna kemija

-

-

2

-

Vježbe iz fizikalne kemije

-

-

-

3

Analitička kemija s vježbama

-

1 + 3

-

-

Tehnološke operacije s vježbama

-

-

2 + 2

-

Tehnološki procesi

-

-

-

3

Primijenjena informatika

-

-

0 + 2

0 + 2

SRZ

1

1

1

1

UKUPNO

30

31

30

28

IZBORNI PROGRAM

 

Drugi strani jezik

3

3

1

1

Izborni pokusi u kemiji

0 + 2

0 + 2

-

-

Mineralogija

-

-

1

-

Mikrobiologija

-

-

-

0 + 2

Forenzička ispitivanja

-

-

-

0 + 2

Geokemija

-

-

1

-

Toksikologija

-

-

-

1 + 2

Mjerenja u okolišu

-

-

0 + 2

-

Astrokemija

-

-

1

-

Povijest kemije

-

-

-

1

Izborni kemijski procesi

-

-

1

1

Kemija i nutricionizam

-

-

1 + 1

-

Osnove ekologije

1

-

-

-

Kemijski procesi u okolišu

-

1

-

-

UKUPNO

3

34

33

33

 

 

FAKULTATIVNI PROGRAM

 

 

 

 

 

 

Stručna praksa

-

80

80

40

           

Napomena:

 1. U prvom i drugom razredu učenik bira od ponuđenih izbornih predmeta one koji u ukupnom zbroju čine tri sata tjedno.
 2. Ukoliko je izborni predmet drugi strani jezik učenik ga sluša sve četiri godine.
 3. U trećem razredu učenik bira izborne predmete u ukupnom trajanju od četiri sata.
 4. U četvrtom razredu učenik bira izborne sadržaje u ukupnom trajanju  od šest sati. 
          

T E H N I Č A R    N U T R I C I O N I S T

Trajanje obrazovanja četiri godine

Tehničar nutricionist novo je i vrlo atraktivno i traženo zanimanje. Educirani su o načelima zdrave prehrane, znaju što razni prehrambeni proizvodi sadrže i kako utječu na ljudsko zdravlje.

Koliko i kako jesti da bismo bili idealne tjelesne težine i u dobroj formi. Treba li jesti meso, ribu, piti svježe mlijeko, vodu, čajeve ili što su probiotici, funkcionalna hrana.

OPIS POSLOVA

 • nastavni plan i program sastavljen je tako da obrazuje učenike za rad na problemima vezanim uz prehranu svih populacijskih kategorija, proizvodnju i pripremu različitih vrsta hrane, dijetetskih proizvoda, nisko energetskih proizvoda, proizvode veće biološke vrijednosti i dr.
 • cilj obrazovanja tehničara nutricionista je educiranje o načelima prehrane kao znanosti, pružanja saznanja što razni prehrambeni proizvodi sadrže i kako utječu na ljudsko zdravlje
 • nutricionist se bavi prehranom čovjeka u zdravlju i bolesti
 • promišljanjem nove hrane, edukacijom o pravilnoj prehrani
 • tehničar nutricionist sudjeluje u planiranju, pripremanju procesa pripreme hrane u ugostiteljstvu, turističkim objektima, poduzećima, bolnicama, školama, predškolskim ustanovama, domovima umirovljenika, u vojsci, avio-kompanijama, studentskim restoranima
 • kreiranjem novih proizvoda u prehrambenoj industriji
 • osmišljavanjem i pripremanjem prehrambenih proizvoda namijenjenih posebnim skupinama korisnika kao što su oboljeli od dijabetesa, sportaši ili pretile osobe
 • obavlja poslove kontrole kakvoće, mikrobiološke i zdravstvene ispravnosti namirnica
 • poslove vezane za marketing pojedinih prehrambenih proizvoda

RADNI UVJETI

 • posao nutricionista odvija se uglavnom u zatvorenom prostoru (prehrambenoj industriji, bolnicama, školama, ugostiteljstvu, domovima umirovljenika i studentskim restoranima) ili u laboratoriju

POŽELJNE OSOBINE

 • dobro opće zdravstveno stanje, strpljivost i preciznost u radu, emocionalna stabilnost, komunikacijske vještine, kulturno ophođenje sa suradnicima i korisnicima usluga
 • ovo zanimanje ne preporučuje se osobama sa oštećenjem osjetila njuha i okusa, bolesti kože, neraspoznavanje boja te osobama koje su alergične na prehrambene sirovine i njihove prerađevine

ŠTO POSLIJE ŠKOLE?

Nakon završetka četverogodišnjeg školovanja učenici polažu završni ispit, i ako žele, državnu maturu.

Zvanje tehničar nutricionist završno je zanimanje s kojim se učenici mogu zaposliti u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji ili nastaviti svoje obrazovanje na višim i visokim školama, odnosno srodnim fakultetima, kao što su: prehrambeno-biotehnološki, farmaceutsko-biokemijski, medicinski i ostalim srodnim fakultetima.

NASTAVNI PLAN ZA PROGRAM: TEHNIČAR NUTRICIONIST

ŠIFRA:

NASTAVNI

PREDMET

 

ZAJEDNIČKI DIO

BROJ SATI

1.razred

2.razred

3.razred

4.razred

tjedno

tjedno

tjedno

tjedno

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Strani jezik

3

3

3

3

Povijest

2

2

-

-

Geografija

2

1

-

-

TZK

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

-

-

-

1

Vjeronauk / Etika

1

1

1

1

Matematika

2

2

2

2

Fizika

2

-

-

-

Biologija

2

-

-

-

Računalstvo

2

2

-

-

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

20

15

10

11

 

 

 

 

 

NASTAVNI PREDMET

STRUKOVNI DIO

BROJ SATI

Opća kemija I

2 + 3

-

-

-

Opća kemija II

-

2 + 3

-

-

Organska kemija

-

2 + 2

-

-

Biokemija

-

-

2 + 0

-

Mikrobiologija

-

-

2 + 2

-

Osnove znanosti o prehrani I. i II.

-

-

2 + 0

2 + 0

Ekologija

-

-

2 + 0

-

Osnove tehnologije namirnica I. i II.

-

-

2 + 0

2 + 0

Procesi pripreme hrane

-

-

2 + 0

-

Humana fiziologija

-

-

2 + 0

0

Zaštita na radu, higijena i sanacija

2 + 0

-

-

-

Mikrobiologija namirnica

-

-

-

2 + 2

Pravilna prehrana

-

-

-

2 + 0

Kontrola kakvoće namirnica

-

-

-

1 + 5

Botanika

-

2 + 0

-

-

Praktična nastava

-

0 + 3

0 + 4

0 + 4

UKUPNO STRUKOVNI DIO

9

16

18

18

SVEUKUPNO I. i II.

29

31

28

29

IZBORNI PREDMETI

 

Ambalaža

1 + 1* + 0

-

-

-

Tehnologija vode

1 + 1* + 0

-

-

-

Ekološka proizvodnja hrane

-

1 + 1* + 0

-

-

Energetika

-

1 + 1* +0

-

-

Biotehnologija

-

-

2 + 0

-

Ekonomika prehrambene industrije

-

-

2 + 0

-

Ljekovito i začinsko bilje

-

-

-

1 + 1* + 0

Fermentirani procesi

-

-

-

1 + 1* + 0

UKUPNO IZBORNI PREDMETI

2

2

2

2

SVEUKUPNO I., II. i III.

31

33

30

31

Stručna praksa

-

35

35

40**

Od ponuđenih izbornih predmeta bira se samo jedan, u trajanju od dva školska sata.

Predviđeno je da se nastava ovih predmeta održava i praktično u obliku demonstracija, rada na terenu i samostalnog rada.


 G R A F I Č K I   U R E D N I K  -  D I Z A J N E R

Trajanje obrazovanja četiri godine

Grafički dizajner bavi se likovnim uređivanjem knjiga i drugih pisanih materijala, kao što su: časopisi, plakati, kalendari, promotivni materijali, osmišljavanjem vizualnog identiteta tvrtki (dizajniranjem logotipa, memoranduma, posjetnica i omotnica).  U svom poslu služi se posebnim grafičkim računalnim programima, može se reći, da se bave „vizualnom komunikacijom“.

Srodna zanimanja grafičkom uredniku – dizajneru su: grafički tehničar pripreme, tekstilni dizajner, scenski dizajner, dizajner interijera, dizajner Internet stranica, likovni umjetnik.

OPIS POSLOVA

 • u svom poslu služi se posebnim grafičkim računalnim programima
 •  bave se „vizualnom komunikacijom“, što podrazumijeva i bavljenje fotografijom
 • vode računa da predmeti koje dizajniraju budu privlačna izgleda, uočljivi i prepoznatljivi
 • uređuje grafički proizvod, vodeći računa o estetskom izgledu  i skladnosti cjeline sadržaja
 • organizira posao, izračunava utrošak materijala
 • kreira pokusne uzorke otisnutih materijala te rješava različite tehničke probleme prilikom realizacije
 • komunicira i surađuje s grafičkim dizajnerima, tehničkim urednicima i naručiteljima grafičkih proizvoda
 • oblikuje konačni proizvod  - odabire odgovarajuću vrstu i veličinu pisma za tisak i likovni izgled stranice
 • određuje razmještaj i redoslijed priloga
 • služi se računalima, opremljenim vrhunskim  grafičkim aplikacijama, koji omogućuju trodimenzionalni prikaz i animaciju
 • osim statičnih slika mogu obrađivati i određene elemente pokretne slike u novim medijima (Internet, televizija)
 • vode računa da predmeti koje dizajniraju budu privlačna izgleda, uočljivi i prepoznatljivi

RADNI UVJETI

 • grafički urednik – dizajner rad u dobro opremljenim  i osvijetljenim uredima
 • u radu se služi računalom, kamerom, foto-aparatom
 • dio poslova obavlja  u prostoriji bez buke i isparavanja, a prema potrebi posla, odlazi i u druge radne prostorije, gdje je izložen papirnoj prašini, mirisu boja i ljepila te buci

POŽELJNE OSOBINE

 • budući da njihov posao zahtijeva veliku preciznost i predanost,  (vezani su za definirane rokove) moraju biti točni, odgovorni i pouzdani
 • smisao za sistematičnost
 • smisao za likovno i grafičko oblikovanje
 • dobra koncentracija, vizualna percepcija, koordinacija ruke i oka
 • raspoznavanje boja
 • razvijena online komunikacija i interes za online edukaciju
 • interes za usavršavanje i učenje novih postupaka i programa
 • otvorenost prema novim idejama i tehnologijama

Kontraindikacije za rad su : slabovidnost / sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i / ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje

ŠTO POSLIJE ŠKOLE?

 • kreativnost u oblikovanju , ali i poznavanje grafičkih tehnoloških procesa daje cjelinu  u znanjima koje učenik dobiva nakon četverogodišnjeg školovanja
 • završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada
 • učenici mogu polagati i ispite državne mature koji im omogućuju nastavak školovanja na grafičkom fakultetu i četverogodišnji Studij dizajna pri Arhitektonskom  fakultetu u Zagrebu školuje visokoobrazovane dizajnere, specijalizirane za industrijski i grafički dizajn
 • programi za grafički dizajn organizirani su na Grafičkom fakultetu u Zagrebu i na akademijama likovnih umjetnosti
 • postoje i privatne škole koje organiziraju dvogodišnje tečajeve s područja dizajna
 • međutim, nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja mogu se zaposliti u dizajnerskim studijima, novinskim kućama, izdavaštvu i ostalim tiskarskim djelatnostima, proizvodnji papira i kartonske ambalaže
 • raditi u reklamno – propagandnoj djelatnosti,
 •  samostalno raditi u nekim od navedenih područja grafičke djelatnosti
 • nakon stjecanja određenog radnog iskustva grafički urednik – dizajner  često postaje poslovođa ili voditelj dijelova marketinga i odnosa s javnošću

Dobro je znati

 • uvjetno ih možemo podijeliti na industrijske dizajnere, dizajnere namještaja, interijera, keramike i stakla, grafičke dizajnere, scenske, modne, tekstilne dizajnere
 • međutim, njihova se djelatnost često isprepleće i rijetko se bave samo jednom granom dizajna

NASTAVNI PLAN ZA PROGRAM: GRAFIČKI UREDNIK – DIZAJNER

ŠIFRA: 210604

NASTAVNI PREDMET

ZAJEDNIČKI DIO

BROJ SATI

1.razred

2.razred

3. razred

4.razred

tjedno

tjedno

tjedno

tjedno

Hrvatski jezik

4

4

3

3

Strani jezik

3

3

3

3

Povijest

2

2

-

-

Vjeronauk / Etika

1

1

1

1

TZK

2

2

2

2

Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

Fizika

2

2

-

-

Matematika

3

3

3

3

Kemija

-

2

-

-

Biologija

2

-

-

-

Geografija

2

1

-

-

Informatika

2

2

-

-

Likovna umjetnost

2

2

-

-

UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

25

24

12

14

NASTAVNI PREDMET

STRUKOVNI DIO

BROJ SATI

1.razred

tjedno

2.razred

tjedno

3.razred

tjedno

4.razred

tjedno

Grafički dizajn

2

2

2

2

Fotografija i film

-

-

2

-

Grafička tehnologija

2

2

2

2

Strojevi i automatika

-

-

3

2

Zaštita okoliša

-

1

-

-

Multimedijske tehnologije

-

-

2

3

Vizualne komunikacije

-

-

2

2

Izborni predmet

-

-

-

2

Praktična nastava*

3

3

6

6

UKUPNO STRUKOVNI DIO

7

8

19

19

SVEUKUPNO I. i II.

32

32

31

33

IZBORNI PREDMET

 

Izrada web stranice

-

-

-

2

Promotivne aktivnosti u grafičkoj industriji

-

-

-

2

Grafičke tehnike

-

-

-

2

UKUPNO IZBORNI PREDMETI

-

-

-

6

 

SVEUKUPNO I., II. i III.

32

32

31

39

NASTAVNI PREDMET

 

Stručna praksa**

84

84

84

0

 

*Praktična nastava izvodi se u računalnoj učionici i radnom procesu

**Stručna praksa izvodi se u radnom procesu s ciljem razvijanja znanja i vještina koje je učenik stekao tijekom obrazovanja u prethodnim razredima. Ona se organizira po ugovorima škole i tvrtke, provodi se nakon završetka nastave i uvjet je upis učenika u naredni razred


 


 
preskoči na navigaciju